Inspekcje Detroit

Informacje o przeprowadzonych inspekcjach na terenie miasta Detroit

 screen

W budynku znajdującym się na parceli nr 13008726-30, została przeprowadzona inspekcja typu "Graffiti Inspection"...
 screen

W placówce mieszczącej się na działce numer 22014046 , miała miejsce kontrola rodzaju "Annual Called Re-Inspection"...
 screen

W placówce mieszczącej się na parceli numer 16000292-4, została przeprowadzona kontrola typu "Annual Called...
 screen

W budynku znajdującym się na parceli nr 0, miała miejsce inspekcja rodzaju "Re-Inspection" (sprawa o nr....
 screen

W budynku znajdującym się na parceli numer 22049919 002L, została przeprowadzona kontrola typu "Annual Inspection"...
 screen

W budynku znajdującym się na parceli nr 21046266-7, miała miejsce inspekcja rodzaju "Annual Called Re-Inspection"...
 screen

W budynku znajdującym się na parceli nr 22019029 004, miała miejsce kontrola typu "Re-Inspection" (sprawa o nr....
 screen

W placówce mieszczącej się na parceli numer 16001347 001, miała miejsce inspekcja rodzaju "Ticket Posting...
 screen

W placówce mieszczącej się na działce numer 21 46195-6, została przeprowadzona inspekcja typu "Re-Inspection"...
 screen

W placówce mieszczącej się na działce nr 21046266-7, odbyła się kontrola typu "Re-Inspection" (kontrola nr....
 screen

W budynku znajdującym się na parceli nr 22044785-7, została przeprowadzona kontrola typu "Annual Inspection" (numer...
 screen

W budynku znajdującym się na działce numer 16 18192-4, odbyła się kontrola rodzaju "Annual Inspection" (numer...
 screen

W budynku znajdującym się na działce nr 22008150-1, miała miejsce kontrola typu "Re-Inspection" (numer kontroli...
 screen

W budynku znajdującym się na działce numer 22007187 , miała miejsce kontrola typu "Annual Inspection" (sprawa o nr....
 screen

W budynku znajdującym się na działce numer 22016761-4, odbyła się inspekcja rodzaju "Annual Inspection" (kontrola...
 screen

W budynku znajdującym się na parceli nr 22 5493-500, miała miejsce kontrola rodzaju "Re-Inspection" (sprawa o nr....
 screen

W placówce mieszczącej się na działce numer 22016053-64, odbyła się inspekcja rodzaju "Re-Inspection" (kontrola...
 screen

W placówce mieszczącej się na działce numer 17000561 , odbyła się inspekcja rodzaju "Re-Inspection" (numer...
 screen

W budynku znajdującym się na działce nr 22060160 , została przeprowadzona inspekcja typu "Annual Inspection" (sprawa...
 screen

W placówce mieszczącej się na parceli numer 18011558-63, odbyła się kontrola rodzaju "Annual Called Re-Inspection"...
 screen

W placówce mieszczącej się na działce nr 15000851 , miała miejsce kontrola typu "Graffiti Re-Inspection" (numer...
 screen

W budynku znajdującym się na działce numer 21061990-2, miała miejsce kontrola typu "Re-Inspection" (sprawa o nr....
 screen

W budynku znajdującym się na działce nr 22017288-90, została przeprowadzona kontrola rodzaju "Annual Inspection"...
 screen

W placówce mieszczącej się na parceli nr 16007855 , odbyła się kontrola typu "Annual Inspection" (sprawa o nr....
 screen

W placówce mieszczącej się na parceli numer 16008713 001, miała miejsce kontrola rodzaju "Annual Inspection"...
 screen

W budynku znajdującym się na działce numer 12000335-6, odbyła się kontrola typu "Graffiti Re-Inspection" (sprawa o...
 screen

W placówce mieszczącej się na działce nr 05003338 , miała miejsce kontrola rodzaju "Ticket Posting Inspection"...
 screen

W budynku znajdującym się na parceli numer 08008244-7, odbyła się kontrola typu "Re-Inspection" (sprawa numer...
 screen

W placówce mieszczącej się na parceli nr 22013059 , odbyła się kontrola typu "Ticket Posting Inspection" (sprawa o...
 screen

W budynku znajdującym się na parceli nr 15003345 001, miała miejsce kontrola typu "Annual Inspection" (kontrola nr...
 screen

W budynku znajdującym się na działce numer 11003579 , odbyła się inspekcja rodzaju "Issue Cert of Compliance"...
 screen

W budynku znajdującym się na parceli numer 22014032-4, miała miejsce inspekcja rodzaju "Annual Called Inspection"...
 screen

W placówce mieszczącej się na działce numer 16017377-84, odbyła się kontrola rodzaju "Annual Called Inspection"...
 screen

W budynku znajdującym się na parceli nr 21000058 002L, miała miejsce kontrola rodzaju "Annual Inspection" (sprawa o...
 screen

W placówce mieszczącej się na działce numer 18000057 , odbyła się inspekcja typu "Ticket Posting Inspection"...
 screen

W budynku znajdującym się na parceli numer 21001270-2, odbyła się inspekcja rodzaju "Graffiti Re-Inspection" (numer...
 screen

W budynku znajdującym się na parceli numer 12001135-6, odbyła się kontrola typu "Issue Cert of Compliance" (numer...
 screen

W placówce mieszczącej się na parceli numer 12005305-7, została przeprowadzona inspekcja rodzaju "Graffiti...
 screen

W budynku znajdującym się na działce nr 22015973-4, została przeprowadzona inspekcja typu "Annual Inspection"...
 screen

W placówce mieszczącej się na parceli numer 16017336-7, miała miejsce kontrola typu "Annual Called Re-Inspection"...
 screen

W placówce mieszczącej się na działce numer 22000219 , miała miejsce kontrola typu "Re-Inspection" (sprawa o nr...
 screen

W budynku znajdującym się na działce numer 21004549-50, miała miejsce kontrola typu "Annual Called Re-Inspection"...
 screen

W budynku znajdującym się na działce nr 22000883-5, miała miejsce kontrola rodzaju "Issue Cert of Compliance"...
 screen

W placówce mieszczącej się na parceli nr 21028561 , została przeprowadzona kontrola rodzaju "Annual Called...
 screen

W placówce mieszczącej się na parceli nr 07000818 , odbyła się inspekcja rodzaju "Complaint Inspection" (kontrola...
 screen

W budynku znajdującym się na działce nr 02002262 , odbyła się inspekcja rodzaju "Annual Inspection" (sprawa o nr...
 screen

W budynku znajdującym się na parceli nr 17000677-80, odbyła się inspekcja typu "Re-Inspection" (sprawa numer...
 screen

W budynku znajdującym się na działce nr 16009480 , odbyła się inspekcja typu "Ticket Posting Inspection" (kontrola...
 screen

W placówce mieszczącej się na parceli nr 12000247-8, miała miejsce kontrola typu "Annual Inspection" (numer kontroli...
 screen

W budynku znajdującym się na działce numer 22 1077 , została przeprowadzona inspekcja typu "Re-Inspection" (numer...
 screen

W budynku znajdującym się na działce numer 15014026 , została przeprowadzona kontrola typu "Annual Inspection"...
 screen

W placówce mieszczącej się na parceli numer 21072422-4, miała miejsce kontrola rodzaju "Ticket Posting Inspection"...
 screen

W placówce mieszczącej się na parceli numer 18008924-7, odbyła się kontrola typu "Re-Inspection" (sprawa o nr...
 screen

W budynku znajdującym się na działce numer 02002426 , została przeprowadzona inspekcja rodzaju "Annual Inspection"...
 screen

W budynku znajdującym się na parceli numer 22071202 , odbyła się kontrola rodzaju "Re-Inspection" (sprawa numer...

Szczegóły inspekcji które zostały przeprowadzone w budynkach na terenie miasta Detroit